Právo na stažení digitálních médií

Informace o právu na odstoupení pro spotřebitele při dodání digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči dat (např. e-kniha, stažení softwaru, přístup ke kurzům).

digiroi je značka iROI Global OÜ:

iROI Global OÜ
Sepapaja tn 6
15551 Talinn, Estonsko
Zastoupená: Sanjay Sauldie

Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-mail: gdpr@digiroi.org

rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Tallinn, Estonsko
Reg.č. 14695193

DIČ: EE102165610

Storno podmínky

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný.

V případě digitálních produktů, které můžete okamžitě používat, potvrzujete při zadávání objednávky následující upozornění:

Výslovně souhlasím se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jsem si vědom toho, že udělením tohoto souhlasu ztrácím právo na odstoupení od smlouvy při zahájení plnění smlouvy.

Podle § 356 odst. 5 německého občanského zákoníku (BGB) právo na odstoupení od smlouvy v Německu a EU u smluv o dodání digitálního obsahu, který není na fyzických nosičích dat, zaniká, pokud obchodník zahájil plnění smlouvy po spotřebitel má

  1. výslovně souhlasila s tím, aby podnikatel započal plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a
  2. potvrdil, že si je vědom toho, že udělením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy při zahájení plnění smlouvy.