Αποποίηση ευθυνών

Η digiroi είναι μια επωνυμία της iROI Global OÜ:

iROI Global OÜ
Sepapaja tn 6
15551 Talinn, Estonia
Εκπρόσωπος: Sanjay Sauldie

Τηλέφωνο: +49 (0) 151-40530884
E-mail: gdpr@digiroi.org

Εγγραφή μητρώου:
Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.
Πρωτοδικείο: Ταλίν, Εσθονία
Αρ. 14695193

ΑΦΜ: ΕΕ102165610

Ισχύει μόνο η ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε αυτόν τον ιστότοπο ενημερωμένο και ακριβή. Ωστόσο, αν συναντήσετε κάτι που είναι ξεπερασμένο ή εσφαλμένο, θα το εκτιμούσαμε αν μας ενημερώσατε. Σημειώστε πού στον ιστότοπο διαβάζετε τις πληροφορίες. Στη συνέχεια θα το φροντίσουμε το συντομότερο δυνατό.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από ανακρίβεια ή ελλιπή, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια ή διάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, όπως σφάλματα ή διακοπές. Όταν χρησιμοποιούμε φόρμες Διαδικτύου, στοχεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των απαιτούμενων πεδίων. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από τη χρήση προτεινόμενων ή προερχόμενων δεδομένων, συμβουλών ή ιδεών.

Απαντήσεις και αιτήματα προστασίας δεδομένων που αποστέλλονται μέσω e-mail ή μέσω φόρμας Διαδικτύου θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι επιστολές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε μια απάντηση από εμάς το αργότερο εντός ενός μηνός. Σε περίπτωση μεγάλων αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός εάν χρειαστούμε το πολύ τρεις μήνες. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μας παρέχετε στο πλαίσιο της απάντησης ή του αιτήματός σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να προστατεύσουμε το σύστημά μας από οποιαδήποτε μορφή παράνομης χρήσης. Θα εφαρμόσουμε κατάλληλες τεχνολογίες και οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή/και έμμεση απώλεια οποιουδήποτε είδους προκύψει από οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου που προκύπτει από την παράνομη χρήση του συστήματος τρίτων.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου προς ή από τον οποίο παρέχεται υπερσύνδεσμος ή άλλη αναφορά. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των τρίτων.

Οι υπάλληλοί μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν συνεχώς την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό ισχύει και για άτομα που χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό λόγω αναπηρίας.

Επομένως, αυτός ο ιστότοπος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες WCAG 2.1 Level AA. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες συμφωνίες σχετικά με την προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα, την εναλλαξιμότητα και τη δυνατότητα εύρεσης ιστοσελίδων.

Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην iROI Global OÜ.

Η αντιγραφή, η διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ή εξαιρείται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως το δικαίωμα αναφοράς), εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο απαιτεί διαφορετικά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.