Δικαίωμα απόσυρσης ψηφιακών μέσων

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε φυσικό φορέα δεδομένων (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο, λήψη λογισμικού, πρόσβαση σε μαθήματα).

Η digiroi είναι μια επωνυμία της iROI Global OÜ:

iROI Global OÜ
Sepapaja tn 6
15551 Talinn, Estonia
Εκπρόσωπος: Sanjay Sauldie

Τηλέφωνο: +49 (0) 151-40530884
E-mail: gdpr@digiroi.org

Εγγραφή μητρώου:
Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.
Πρωτοδικείο: Ταλίν, Εσθονία
Αρ. 14695193

ΑΦΜ: ΕΕ102165610

Πολιτική ακύρωσης

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση ψηφιακών προϊόντων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, επιβεβαιώνετε την ακόλουθη ειδοποίηση κατά την υποβολή της παραγγελίας:

Συναινώ ρητά να ξεκινήσετε την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης. Γνωρίζω ότι δίνοντας αυτή τη συγκατάθεση, χάνω το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 356 παράγραφος 5 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB), το δικαίωμα υπαναχώρησης στη Γερμανία και την ΕΕ για συμβάσεις για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι σε φυσικούς φορείς δεδομένων λήγει εάν ο έμπορος έχει ξεκινήσει την εκτέλεση της σύμβασης μετά την ο καταναλωτής έχει

  1. έχει ρητά συναινέσει στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης από τον επιχειρηματία πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, και
  2. έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει ότι, δίνοντας τη συγκατάθεσή του, χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης.